Tartsuk szem előtt a szabályokat

Képernyő előtti munkavégzésnek az olyan munkakör ellátását tekintjük, mely során a munkavállaló napi munkaidejéből legalább négy órában használ monitort. A leggyakoribb, rendelet által is nevesített leglényegesebb kockázatok a látásromlás, valamint a mentális megterhelés. Tekintettel arra, hogy az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a munkáltató feladata, a kockázatértékelés és ellenőrzés során ezekre a tényezőkre szükséges kiemelt figyelmet fordítania. A speciális rizikó miatt a munkáltatónak kötelessége a munkafolyamatokat úgy szervezni, hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként legalább tízperces szünetek szakítsák meg, a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje pedig a napi hat órát ne haladja meg.

Változó, hogy a 10 percet a munkáltató szünetnek adja ki, vagy ad másfajta feladatot, amihez nem szükségeltetik monitor. Ezzel, és még számos témával kapcsolatban rengeteg segítséget, hasznos tanácsot kaphatunk a www.activesafety.hu oldalon, ahol szakszerű, érthető formában magyarázzák el, hogy mi a kötelessége a munkáltatónak, illetve ezzel párhuzamosan a munkavállalónak. Ezen túlmenően munkáltatói kötelezettség a látásvizsgálat kezdeményezése mind a munkába lépést megelőzően, mind a munkaviszony fennállása során kétévente, illetve akkor is, ha a munkavállaló látási panaszt jelez.

Ha ennek eredményeként indokolt a fent említett szemüveg, a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel. Lehetőség szerint munkavállalóként magunk is törekedjünk a képernyő előtti munkavégzés kockázatainak minimalizálására, vegyük komolyan a tízperces megszakításokat.